เรียนที่ สถาบัน

สมัครเรียนที่กวดวิชา Tutor2home Online
        

 
 
ชื่อผู้เรียน  *
  นามสกุล: *     ชื่อเล่น:
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่:
ซอย:
ถนน:     
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต: 
จังหวัด: 
อีเมล์:
สถานศึกษา
โรงเรียน
ชั้น/ห้อง
แผนการเรียน/สาย
วันเกิด : เดือน ปี
เบอร์โทรบ้าน :
มือถือนักเรียน/PCT : *
ชื่อผู้ปกครอง :  
ความสัมพันธ์กับนักเรียน   :
เบอร์ติดต่อผู้ปกครอง(มือถือ/PCT) :
ระดับชั้น

คอร์สที่สมัคร

รหัสวิชาที่ต้องการสมัคร 1. ค่าเรียน บาท
  2. ค่าเรียน บาท
  3. ค่าเรียน บาท
  4. ค่าเรียน บาท
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด : บาท          
ส่วนลด : บาท 
ชำระจริง : บาท 
ทราบข่าวการเรียนของสถาบัน
Tutor2home จาก
 

ข้อชี้แนะเกี่ยวกับตัวนักเรียน ที่ต้องการให้ทราบสถาบันทราบเพื่อช่วยกันในการปรับพื้นฐานของเด็ก ให้ดีขึ้น
ทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ

 
       
 
     

     หมายเหตุ :
ต้องสมัครเรียน  20 ชม. ขึ้นไป   (รวมทุกวิชาแล้ว)