สมัครสอนพิเศษ Online
        กรุณาใช้ Internet Explorer หรือ Chrome ในการกรอกใบสมัครเท่านั้น

 
 
ชื่อ

นามสกุล *

ชื่อเล่น
ที่อยู่ปัจจุบัน คอนโด/หอพักชื่อ   ห้อง
 
เลขที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต  
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์ 
 เบอร์ติดต่อ ต่อ    
มือถือ (ติดต่อสะดวก) Lind Id
วุฒิการศึกษา
• มัธยมปลาย โรงเรียน
   สาย
   คณะ
   สาขา
   คณะ
   สาขา
   คณะ
   สาขา
สถานะปัจจุบัน
      แถว/ ย่าน
(ข้อมูลนี้เป็นความลับ)
ประสบการณ์สอน
นร.โรงเรียน
สอนที่
2. ระดับ นร.โรงเรียน
ระยะเวลา สอนที่
3. ระดับ นร.โรงเรียน
ระยะเวลา สอนที่
4. ระดับ นร.โรงเรียน
ระยะเวลา สอนที่
5. ระดับ นร.โรงเรียน
ระยะเวลา สอนที่
5. ระดับ นร.โรงเรียน
ระยะเวลา สอนที่
ถนัดสอนในวิชา 1. ระดับ  
  2. ระดับ  
  3. ระดับ
สถานที่เดินทางไปสอนได้
วัน -เวลาที่สะดวก
ค่าสอนขั้นต่ำที่สามารถสอน

 บาท/ชม. 

   
 
       
 

     หลักฐานการสมัคร

        1. ใบสมัครสอนพิเศษ
        2. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดใดก็ได้)
        3. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ วุฒิการศึกษา(กรณีจบการศึกษา)
        4. สำเนาบัตรประชาชนหรือ (รับรองสำเนาถูกต้องใช้สำหรับสมัครสอนเท่านั้น)

     หมายเหตุ

        1. ผู้สมัคร ยินยอม ให้ทางTutor2home นัดสัมภาษณ์และขอหลักฐานการสมัคร
        2. ผู้สมัคร ได้ให้ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และยินยอม ตัดสิทธิ์ในกรณีที่พบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเท็จ